החופש לצוות

החופש לצוות:

"…מכבוד האדם… נגזר הכלל בדבר זכותו של האדם לשלוט על חלוקת נכסיו, כפי שהחליט עליה בחייו, אשר תיעשה לאחר מותו…" (הש' אילה פרוקצ'יה, בג"צ 52/06 אלאקסא נ' Wiesenthal Museum, תק-על 2008(4) 1074 (2008))

מעבר להשלכות הנפשיות שיש לפטירתו של אדם על משפחתו, יש לפטירתו השלכות כלכליות הרות גורל על בני משפחתו. הצורך בעריכת צוואה נובע מהרצון למזער את ההשלכות הכלכליות ככל האפשר ומתוך רצון למנוע סכסוכים משפחתיים בכל הנוגע לחלוקת רכושו של הנפטר.

הערך האנושי והמשפטי של הצוואה מעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובזכותו של  האדם לקניין. כפי שאדם זכאי לעשות כל שירצה ברכושו בחייו, כך זכאי הוא במותו. וככל שאדם רוצה לחלק את רכושו לאחר מותו בחלוקה השונה מהקבוע בחוק הירושה, הרי שהדרך האפקטיבית היחידה לעשות זאת היא באמצעות עריכתה של צוואה.

יתרה מכך, ישנם מקרים כפי שאפרט בהמשך, בהם מומלץ לערוך צוואה אף אם רצון הנפטר הוא שבני משפחתו יקבלו את הרכוש באופן החלוקה הקבוע בחוק הירושה.

חשוב לציין, שחוק הירושה הוא חוק דיספוזיטיבי, כלומר חוק אשר ברובו ניתן להתנות עליו. בכך אפשר המחוקק את חופש הבחירה בדבר חלוקת עזבונו של הנפטר ואם אדם ציווה על חלוקה שונה מכפי שקבוע בחוק הירושה, כי אז יחולק הרכוש בהתאם לרצון המצווה.

בחוק מוכרות מספר דרכים לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד; צוואה בעדים; צוואה בפני רשות; צוואה בעל פה וצוואה הדדית.

לכל אחת מהצוואות ישנה דרישה צורנית שונה ולכן כדאי תמיד להתייעץ בעורך דין הבקיא בתחום לגבי אופן עריכת הצוואה.

מתי כדאי לערוך צוואה? באופן כללי יצוין כי קיומה של צוואה מונעת בדרך כלל מחלוקות וסכסוכים משפטיים ביחס לחלוקת רכושו של הנפטר.

באופן ספציפי יצוין שישנם מספר מקרים ברורים בהם כדאי לערוך צוואה, ובהם:

  • במקרה שלנפטר אין יורשים או שברצון המוריש להעביר את רכושו לאחר מותו למי שאינו קרוב משפחתו, או למוסד (ובלבד שמוסד זה מהווה גוף משפטי), או כאשר המוריש אינו רוצה להוריש את חלקיו בהתאם לחוק.
  • ישנם מקרים בהם המוריש מעניין שרכושו יחולק בהתקיים תנאי מסוים:  בהקשר זה יצוין כי לא כל תנאי יתקבל בהבנה על ידי בית המשפט. במקרים מסוימים בתי המשפט הגבילו וביטלו תניות כאשר הם מצאו אותן לא סבירות או לא מוסריות, ולא אחת נאמר כי לא יאפשרו  את "שלטון המת על החי".
  • כאשר המוריש מעוניין לחלק רכוש ספציפי למי מיורשיו: חוק הירושה קובע עקרונית את החלקים אותם יירשו יורשיו. אלא שכדי לחלק את הרכוש יהיה צורך במכירתו. עריכתה של צוואה מתאימה מונעת את הצורך במכירתו של הרכוש ומאפשרת לחלק את רכושו של הנפטר בעין.
  • דוגמא נפוצה נוספת היא במקרה בהם מדובר בתא משפחתי "מורכב": במקרה של גירושין, נישואים חוזרים, פרודים או ידועים בציבור. מקרים שכאלה דורשים מחשבה עמוקה יותר באשר לאופן חילוק רכושו של המוריש, שכן יכול ובמקרה פטירה ידועתו בציבור/אשתו השנייה של המוריש תקבל חלקים אותם היה בכוונתו להותיר לילדיו או במקרה קיצוני יותר גרושתו/פרודתו של המוריש תקבל את האפוטרופסות על רכושו ו/או את רכושו בעצמה.
  • הכנת צוואה היא אינה פעולה פשוטה כלל ועיקר. בכדי למנוע מחלוקות וסכסוכים משפחתיים בנוגע לכוונתו של הנפטר ו/או למנוע בעיות הנוגעות לפגמים צורניים כאלה ואחרים בצוואה שבגינם תוכל הצוואה להתבטל, מומלץ לערוך צוואה באמצעות עורך דין הבקיא בתחום.

בטרם פנייה לעורך דין על מנת שיערוך צוואה, כדאי להכין רשימה מפורטת ככל האפשר של הרכוש שבבעלות המצווה לרבות נכסים פנסיונים וזכויות. זאת בכדי שעורך הדין יוכל לתת את הדעת לכל צרכיך.

משרדנו ישמח לסייע לך בעריכת הצוואה ובשמירה על האינטרסים שלך ושל בני משפחתך, נשמח לעמוד לשירותך בכל עת.